Variniai automobilių laidai (55% vario) virš 100kg