Analiza chemiczna

 

Sp. z o.o. „Novitera”, zaangażowała najwyższej klasy specjalistów z laboratorium znajdującego się w Niemczech instytutu badań materiałów „Glörfeld” i przestrzegając ich zaleceń w 2012 roku założyła laboratorium analizy chemicznej. Nabyto najnowocześniejszy spektrometr do emisji optycznej indukcyjnie wzbudzonej plazmy SPECTROBLUE (ICP-OES). Urządzenie to określa zawartości metali (Au, Pd, Pt, Rh, Ag, In, Te, Ga, Ge, Ta, Nb, Re i in.) w analizowanym materiale. Badane są katalizatory, kondensatory, części elektroniczne, stopy metali, szlaki, popioły, odpady metalurgiczne i inne materiały, w składzie których przypuszcza się możliwość znalezienia wspomnianych metali. Przed przygotowaniem końcowego roztworu do badania materiały, w których zamierza się ustalić zawartość metali podlegają obróbce mechanicznej, termicznej i chemicznej.

Nowej generacji SPECTROBLUE ICP-OES daje możliwość w całkowicie nowy sposób wypełnić zadania analizy laboratoryjnej. Przy pomocy tego urządzenia, wykorzystując technologie jednego z najsłynniejszych w Europie laboratoriów badających metale można ustalić wyjątkowo małe ilości metali, ponad to, wyniki są podawane z dokładnością 0,0001 %. SPECTROBLUE oferuje nowoczesną, szybką, dokładną, gruntowną i ekonomicznie skuteczną metodę reglamentowanej analizy. Ze względu na połączenie SPECTROBLUE z automatycznym pobieraniem próbek, analiza jest automatyczna, a zatem eliminuje prawdopodobieństwo pomyłek człowieka.

 

cheminė analizė  cheminė analizė