Metalų Biržos

Sausio 4, 2018

INFORMUOJAME, JOG NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMOS UŽ PARDUOTAS ATLIEKAS APMOKESTINAMOS TAIKANT 5 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO TARIFĄ. BENDROVĖ UAB „NOVITERA“ ŠĮ MOKESTĮ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA SUMOKA Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ. Šie pakeitimai taikomi pagal 2017 m. gruodžio 7 d. priimto Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18¹, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18² straipsniu įstatymo Nr. XIII-841. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio: „2. Pajamų mokesčio 5 procentų tarifas taikomas ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas.“