Spalvotųjų metalų supirkimas

Permalojus

Permalojus - minkštamagnetis nikelio ir geležies lydinys, kartais su vario, chromo, molibdeno, mangano priedu; turi didelę magnetinę skvarbą; naudojamas radiotechnikoje, telefonijoje.